Odczyty Dni Miesiące

3235.79

Pobór gazu:

Bieżący ROK: 344.42m3 (od 2023-01-01 11:04:35)

Bieżący MIESIĄC: 1.55m3 (od 2023-01-01 11:04:35)

Wykres: 0.33m3 (od 2023-10-04 00:03:25 do 2023-10-04 23:00:30)