Odczyty Dni Miesiące

3558.81

Pobór gazu:

Bieżący ROK: 180.59m3 (od 2024-01-01 03:13:12)

Bieżący MIESIĄC: 3558.81m3 (od 2024-01-01 03:13:12)

Wykres: 1.00m3 (od -1 do 0)